Tangenter


STARDUSTs medlemmar har välvilligt bidragit till anskaffande av piano och renovering av flygel. Samtliga 88 tangenter på flygeln är sålda à 100 kr enl nedanstående förteckning.
 
Ton nr Tonens Namn Innehavare
1 Fyrstrukna enstaka c Ylva och Rolf Lindroth  
2 Fyrstrukna flyhänta h Evy Pålsson  
3 Fyrstrukna flyhänta ass Anne-Marie Perrolf  
4 Fyrstrukna flyhänta a Maj o Lars Lidgren  
5 Fyrstrukna flyhänta giss Olof Nordberg  
6 Fyrstrukna flyhänta g Gun o Lars Oltegen  
7 Fyrstrukna flyhänta fiss Eva-Lis o Rolf Nilsson  
8 Fyrstrukna flyhänta f Lars-Åke Sjöquist  
9 Fyrstrukna flyhänta e Pyret o Thomas Wiebe  
10 Fyrstrukna flyhänta diss Kjell-Åke Odklev  
11 Fyrstrukna flyhänta d Cecilia o Henrik Bolander  
12 Fyrstrukna flyhänta ciss Maria Stensmyr o Per-Inge Alfredsson  
13 Trestrukna taktfulla c Sven-Olof Stark  
14 Trestrukna taktfulla h Gertrud o Georg von Plenker-Tind  
15 Trestrukna taktfulla ass Marie Holmqvist  
16 Trestrukna taktfulla a Eva o Leif Brime  
17 Trestrukna taktfulla giss Agneta o Bernt Olsson  
18 Trestrukna taktfulla g Göran Wanby  
19 Trestrukna taktfulla fiss Ingrid o Sten Norin  
20 Trestrukna taktfulla f Jan Börnow  
21 Trestrukna taktfulla e Britten o Arne Larsson  
22 Trestrukna taktfulla diss Ann Christin Börnow  
23 Trestrukna taktfulla d Viviann Nordin  
24 Trestrukna taktfulla ciss Tomas Carnstam  
25 Tvåstrukna tongivna c Gunnel o Eléftherios Sotiriou  
26 Tvåstrukna tongivna h Margareta Glantz  
27 Tvåstrukna tongivna ass Birgit o Bertil Turesson  
28 Tvåstrukna tongivna a Gertrud o Magnus Lindroth  
29 Tvåstrukna tongivna giss Eva-Lisa Johannesson  
30 Tvåstrukna tongivna g Gertrud o Gert Olsson  
31 Tvåstrukna tongivna fiss Birgitta o Rolf Andersson  
32 Tvåstrukna tongivna f Thomas Johannesson  
33 Tvåstrukna tongivna e Gertrud Sjövall  
34 Tvåstrukna tongivna diss Carl Foung  
35 Tvåstrukna tongivna d Jörgen Fagerlund  
36 Tvåstrukna tongivna ciss Ingrid Nilsson  
37 Ettstrukna spelsugna c Stig Persson  
38 Ettstrukna spelsugna h Håkan Andersson  
39 Ettstrukna spelsugna ass Lars Oltegen  
40 Ettstrukna spelsugna a Jan Lundgren  
41 Ettstrukna spelsugna giss Ulf Åbjörnsson  
42 Ettstrukna spelsugna g Eva o Mats Åkerlund  
43 Ettstrukna spelsugna fiss Ingert o Dage Jonsson  
44 Ettstrukna spelsugna f Lida o Karel Marsal  
Ton nr Tonens Namn Innehavare Utlämnat
45 Ettstrukna spelsugna e Karin o Gösta Blennow  
46 Ettstrukna spelsugna diss Birgitta Geijer  
47 Ettstrukna spelsugna d Christer Smith  
48 Ettstrukna spelsugna ciss Kerstin Hugosson  
49 Ostrukna finstämda c Lundakarnevalen 98  
50 Ostrukna finstämda h Marianne o Jan Lagergren  
51 Ostrukna finstämda ass Ann Sofie o Carl Eric Liedholm  
52 Ostrukna finstämda a Thomas von Gegerfelt  
53 Ostrukna finstämda giss Ellin o Christer Owman  
54 Ostrukna finstämda g Inga o Bengt Streijffert  
55 Ostrukna finstämda fiss Eva Eksandh (lotteri)  
56 Ostrukna finstämda f Elisabeth Skärvad  
57 Ostrukna finstämda diss Mona Bolin Callmar  
58 Ostrukna finstämda d Olle Callmar  
59 Ostrukna finstämda g Bengt G Nilsson  
60 Ostrukna finstämda ciss Marja o Ulf Bagner  
61 Påstrukna C i Stora oktaven Gun-Maj Welin  
62 Påstrukna H i Stora oktaven Per-Olof Glantz  
63 Påstrukna Ass i Stora oktaven Svante Berglund  
64 Påstrukna A i Stora oktaven Birgitta Kalm o Leif Å Svensson  
65 Påstrukna Giss i Stora oktaven Astrid Lundqvist  
66 Påstrukna G i Stora oktaven Göran Angsmark  
67 Påstrukna Fiss i Stora oktaven Malla Smith  
68 Påstrukna F i Stora oktaven Karl Johan Åström  
69 Påstrukna E i Stora oktaven Ingrid Torvald Höjerback  
70 Påstrukna Diss i Stora oktaven Hanna Buhler  
71 Påstrukna D i Stora oktaven Lilian Engell  
72 Påstrukna Ciss i Stora oktaven Niklas Truedsson  
73 Påstrukna C i Stora oktaven Lena o Lars Thulin  
74 Anslagna H i Kontraoktaven Gunnel Gylje  
75 Anslagna Ass i Kontraoktaven Bitte Wentrup  
76 Anslagna A i Kontraoktaven Torbjörn Gylje  
77 Anslagna Giss i Kontraoktaven Maria o Ulf Bagner  
78 Anslagna G i Kontraoktaven Ellinor Foung  
79 Anslagna Fiss i Kontraoktaven Tobias Ekman  
80 Anslagna F i Kontraoktaven Maria o Ulf Bagner  
81 Anslagna E i Kontraoktaven Jan Stellinger  
82 Anslagna Diss i Kontraoktaven Gunnar Nordin  
83 Anslagna D i Kontraoktaven Maria o Ulf Bagner  
84 Anslagna Ciss i Kontraoktaven Maria o Ulf Bagner  
85 Anslagna C i Kontraoktaven Cecilia Jerenäs  
86 Nedtryckta H i Subkontraoktaven Hans Jerenäs  
87 Nedtryckta Ass i Subkontraoktaven Ingrid o Anders Biörklund  
88 Nedtryckta A i Subkontraoktaven Thomas Axel-Nilsson  
Bokning: stardust@lundsnation.se     Gästanmälan: rolf@setton.se