Funktionärer

Styrelse

Rolf Lindroth. ordförande
Ulf Bagner, conferencier
Axel Adelsvärd, kassör
Maria Blad, programlayout
Bernt Ohlsson, insläpp
Elin Owman, sekreterare, artister
Fredrik Svensson, artistbokningar
Johan Rundberg, kontakter Lunds nation
Daniel Parknäs, adjungerad

Svante Berglund, Senior advisor

R
evisorer
Kerstin Mouchard
Ingvar Ganestam 
 

Valberedning
Anders Brun, ordförande
Anders Aronsson
Eva Eksandh
Anders Brun

Lunds nations jazzförmän

Nicole Pilwind, hovmästare
Maria Sander, hovmästare
Oskar Förberg, köks
mästare
Matilda Helander, köksmästare
Adam Hartzell, barmästare

 

 

Bokning: stardust@lundsnation.se     Gästanmälan: rolf@setton.se