Funktionärer

Styrelse

Rolf Lindroth. ordförande
Ulf Bagner, conferencier
Svante Berglund, kassör
Maria Blad, programlayout
Bernt Ohlsson, insläpp
Dag Oredsson, sociala medier
Elin Owman, artister
Fredrik Svensson, kontakter Lunds nation
Johan Rundberg 

 
Revisorer
Kerstin Mouchard
Ingvar Ganestam 
 
Valberedning
Anders Aronsson
Eva Eksandh
Anders Brun
 
Lunds nations jazzförmän
Nicole Pilvind
Maria Sander, hovmästare
Oskar Förberg, köks
mästare
Matilda Helander, köksmästare
Adam Hartzell, barmästare

 

 

Bokning: stardust@lundsnation.se     Gästanmälan: rolf@setton.se