Funktionärer

Styrelse
Rolf Lindroth, ordförande, 046-136630

Axel Adelswärd, kassör

Ulf Bagner, konferencier, 0708-138847

Maria Blad, program och medlemmar, 0709-185872

Bernt Ohlsson, insläpp, 046-144133

Elin Owman, sekreterare, artister, 046-138100

Daniel Parknäs, kontakt med Lunds nation.0708-984618

Johan Rundberg, kökskonsult, 0708-399363

Fredrik Svensson, bokare, 0765-385579Svante Berglund, senior advisor, 046-148138

 

Ingvar Ganestam, revisor

Kerstin Mouchard, revisor

 

Valberedning
Anders Brun, ordförande
Anders Aronsson
Eva Eksandh

 
 
Lunds nations jazzförmän

Nicole Pilwind, hovmästare
Maria Sander, hovmästareL
Oskar Förberg, köks
mästare
Matilda Helander, köksmästare
Adam Hartzell, barmästare

 

 

Bokning: stardust@lundsnation.se     Gästanmälan: rolf@setton.se