Funktionärer

Styrelse
Rolf Lindroth, ordförande, 046-136630

Axel Adelswärd, kassör, 0707-128114

Ulf Bagner, konferencier, 0708-138847

Maria Blad, program och medlemmar, 0709-185872

Bernt Ohlsson, insläpp, 046-144133

Elin Owman, sekreterare, artister, 046-138100

Daniel Parknäs, kontakt med Lunds nation.0708-984618

Johan Rundberg, kökskonsult, 0708-399363

Fredrik Svensson, bokare, 0765-385579Svante Berglund, senior advisor, 046-148138

 

Ingvar Ganestam, revisor

Kerstin Mouchard, revisor

 

Valberedning
Anders Brun, ordförande
Anders Aronsson
Eva Eksandh

 
 
Lunds nations jazzförmän
Erik Görman, hovmästare
Maria Sander, hovmästareL
Michael Ekström, köks
mästare
Esben Lever, köksmästare
Michael Welpasar, barmästare

 

 

Bokning: stardust@lundsnation.se     Gästanmälan: rolf@setton.se